Hôm nay MrH Digital chia sẻ với các bạn ORDERS TRACKING – SMS – PAYPAL TRACKING AUTOPILOT,Đây là giao diện cho lĩnh vực bán hàng.với cấu trúc chuẩn SEO và dễ custom. Thông tin của giao diện cũng như cách tải tôi viết chi tiết bên dưới:

Theo dõi đơn hàng WooCommerce - SMS - Theo dõi PayPal Autopilot - 1 Theo dõi đơn hàng WooCommerce - SMS - Theo dõi PayPal Autopilot - 2

Theo dõi đơn hàng WooCommerce cho phép khách hàng của bạn xem thông tin theo dõi trực tiếp cho tất cả các giao dịch mua của họ. Với plugin, bạn cập nhật cho khách hàng của mình về thông tin theo dõi đơn hàng của họ qua các kênh khác nhau; bạn có thể thêm, chỉnh sửa, nhập số theo dõi, xuất đơn hàng, cung cấp cho khách hàng các URL theo dõi giúp họ theo dõi trực tiếp đơn hàng của mình; … Tất cả các chức năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian, tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng của bạn và giảm khối lượng công việc.

Theo dõi đơn hàng WooCommerce hoạt động với hơn 90 công ty vận chuyển và một số cổng thanh toán, nhưng với PayPal, có thể đính kèm thông tin theo dõi vào chi tiết giao dịch của khách hàng trong tài khoản PayPal của họ. Thông báo các thay đổi thông tin theo dõi bằng SMS là điều làm cho plugin của chúng tôi khác biệt. Hơn nữa, bạn có thể gửi email / SMS bằng các ngôn ngữ khác nhau nếu bạn đang sử dụng Polylang / WPML

\\

Với Theo dõi đơn hàng WooCommerce , bạn có thể:

 • Chọn hãng vận chuyển : Theo dõi đơn hàng WooCommerce tích hợp với 92 công ty vận chuyển, bao gồm tất cả các hãng vận chuyển phổ biến và rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển nhỏ trong khu vực, từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.
 • Gửi email theo dõi đơn hàng cho WooCommerce : Khi thông tin theo dõi thay đổi, bạn có thể gửi email để thông báo cho khách hàng của mình.
 • Bao gồm thông tin theo dõi vào email WooCommerce: Đính kèm thông tin theo dõi, chọn email trạng thái đơn hàng để đính kèm và quản lý nội dung theo dõi với thông tin cần thiết.
 • Thông báo cho khách hàng qua SMS : Khi thông tin theo dõi thay đổi, hãy cho khách hàng của bạn biết bằng SMS. Chức năng này hoạt động với 3 nhà cung cấp: Twilio, Nexmo và Plivo.
 • Thêm thông tin theo dõi vào tóm tắt đơn đặt hàng của khách hàng trong tài khoản PayPal của họ : Các công việc kỹ thuật được xử lý bởi Theo dõi đơn hàng WooCommerce , bạn chỉ cần ID khách hàng và Bí mật khách hàng của mình để thực hiện công việc này.
 • Định cấu hình Webhooks để nhận thông báo khi trạng thái lô hàng chuyển sang trạng thái bạn đã chọn.
 • Lập lịch cập nhật dữ liệu mới nhất cho tất cả các số theo dõi : Nếu bạn sử dụng dịch vụ theo dõi để theo dõi thông tin vận chuyển bằng khóa API, chức năng này giúp bạn cập nhật dữ liệu mới nhất của dịch vụ theo dõi tương ứng.
 • Thêm số theo dõi theo cách thủ công : Trong chi tiết đơn hàng của từng đơn hàng, bạn có thể thêm số theo dõi, số theo dõi đặt hàng loạt, gửi email và SMS với URL theo dõi được tạo,… theo cách thủ công.
 • Xuất đơn hàng / Nhập mã theo dõi bằng tệp CSV : Chức năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian khi nhập / thay đổi mã theo dõi hàng loạt.
 • Tạo trang Theo dõi Đơn hàng WooCommerce sau khi kích hoạt plugin : Trang được tạo ngay sau khi plugin được kích hoạt, nhưng bạn cũng có thể chọn một trang và đặt nó làm trang Theo dõi Đơn hàng.
 • Sử dụng mã ngắn để hiển thị biểu mẫu theo dõi: Theo dõi đơn hàng WooCommerce cung cấp mã ngắn để hiển thị biểu mẫu theo dõi
 • Sử dụng plugin cùng với WPML, Polylang : Bạn có thể gửi Email / SMS / đính kèm thông tin theo dõi vào email WooCommerce bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của khách hàng.

1. Các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển trong Theo dõi đơn hàng WooCommerce

Plugin này tích hợp hơn 90 hãng vận chuyển phổ biến trên toàn thế giới. Và bạn vẫn có thể thêm hãng vận chuyển tùy chỉnh của mình nếu cần.

 • Hơn 90 nhà cung cấp dịch vụ được tích hợp: Plugin cho phép bạn chọn các nhà cung cấp dịch vụ bạn muốn sử dụng.
 • Tự động tạo URL theo dõi: Sau đó, khi thêm mã theo dõi, bạn chỉ cần chọn nhà cung cấp dịch vụ và điền mã theo dõi. Theo dõi đơn hàng cho WooCommerce sẽ tự động tạo URL theo dõi.
 • Thêm hãng vận chuyển tùy chỉnh: Plugin cho phép bạn thêm hãng vận chuyển tùy chỉnh bằng cách nhập tên hãng vận chuyển và URL theo dõi.

2. Gửi email thông tin theo dõi đơn hàng.

 • Gửi email theo dõi: Bạn có thể chọn gửi email theo dõi cho khách hàng khi thêm mã theo dõi vào đơn đặt hàng của họ.
 • Chỉnh sửa email theo dõi: Email theo dõi có thể được chỉnh sửa với chủ đề, tiêu đề và nội dung email. Plugin cung cấp các mã ngắn hiển thị tên khách hàng, ID đơn đặt hàng, thông tin giao hàng,… trong email.

3. Email WooCommerce trong Theo dõi Đơn hàng WooCommerce

 • Bao gồm thông tin theo dõi trong email WooCommerce khi trạng thái đơn hàng thay đổi.
 • Chọn một vị trí trong email WooCommerce để đặt thông tin theo dõi.

4. Tính năng SMS trong Theo dõi đơn hàng WooCommerce

 • Chức năng SMS cho phép bạn thông báo cho khách hàng của mình bằng SMS với URL theo dõi khi thông tin theo dõi được thay đổi.
 • Có 3 Nhà cung cấp SMS cho bạn lựa chọn bao gồm Twilio, Nexmo và Plivo.

5. Tính năng PayPal trong Theo dõi đơn hàng WooCommerce

 • Tự động thêm thông tin vận chuyển: Thông tin vận chuyển bao gồm tên hãng vận chuyển, số theo dõi, tình trạng lô hàng sẽ được tự động thêm vào chi tiết giao dịch Paypal của bạn.
 • Hỗ trợ Paypal Sandbox: Plugin cung cấp tùy chọn chế độ hộp cát cho phép bạn kiểm tra tính năng này với tài khoản Paypal Sandbox trước khi sử dụng nó với tài khoản thực của bạn.

6. Dịch vụ theo dõi và reCAPTCHA của Google

Theo dõi đơn hàng WooCommerce hoạt động với TrackingMore, Cainiao, EasyPost, Aftership và 17Track. Plugin sẽ lấy thông tin vận chuyển từ các dịch vụ theo dõi này và chuyển cho khách hàng của bạn.

 • TrackingMore, EasyPost, Aftership, 17Track: Các tùy chọn này yêu cầu khóa API / Access hợp lệ để hoạt động. Theo dõi đơn hàng WooCommerce sẽ tự động lấy thông tin theo dõi từ các dịch vụ theo dõi này.
 • Cainiao: Dịch vụ theo dõi này không cần API để hoạt động.
 • Google reCAPTCHA: Tùy chọn này giúp bạn bảo vệ trang web của mình khỏi spam và lạm dụng.

7. Thêm / Chỉnh sửa thông tin theo dõi

Theo dõi đơn hàng WooCommerce cho phép bạn thêm / chỉnh sửa thông tin theo dõi trong các đơn hàng cụ thể – theo cách thủ công với từng đơn hàng trong trang WooCommerce> Đơn hàng hoặc thực hiện hàng loạt với chức năng xuất đơn hàng / nhập thông tin theo dõi bằng tệp CSV

7.1. XUẤT ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ NHẬP THÔNG TIN THEO DÕI BẰNG TỆP CSV

Plugin cung cấp chức năng nhập hàng loạt thông tin theo dõi với các tệp CSV. Bạn có thể chọn đơn đặt hàng và xuất chúng sang tệp CSV, thêm thông tin theo dõi vào tệp đã xuất. Sau đó, nhập lại tệp CSV đó và thông tin theo dõi sẽ được thêm vào chi tiết đơn đặt hàng WooCommerce và giao dịch Paypal của bạn.

 • Bộ lọc đơn hàng: Bộ lọc giúp bạn chọn các đơn hàng bạn muốn xuất theo ngày tạo, ngày thanh toán, ngày hoàn thành, trạng thái, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán và phương thức giao hàng.
 • Các trường xuất: Chọn các trường đơn hàng bạn muốn xuất. Bao gồm ID đơn đặt hàng, ID mặt hàng, ID sản phẩm, ID biến thể, Tên sản phẩm, Giá sản phẩm, Số lượng và Dòng sản phẩm…
 • Nhập thông tin theo dõi bằng tệp CSV: Sau khi chỉnh sửa tệp đơn đặt hàng đã xuất và thêm thông tin theo dõi. Bạn có thể nhập lại tệp đó. Thông tin theo dõi sẽ được tự động thêm vào đơn đặt hàng WooCommerce của bạn.

7.2. THÊM / CHỈNH SỬA THÔNG TIN THEO DÕI THEO CÁCH THỦ CÔNG TRONG THEO DÕI ĐƠN HÀNG WOOCOMMERCE

 • Thêm thông tin theo dõi theo cách thủ công: Bạn có thể chọn đơn hàng bạn muốn thêm thông tin theo dõi trong WooCommerce> Đơn hàng
 • Thông tin bạn có thể thay đổi bao gồm: Số theo dõi, Hãng theo dõi, Hãng vận chuyển, Thay đổi trạng thái đơn hàng, gửi email cho khách hàng (nếu thông tin theo dõi thay đổi) và Thêm số theo dõi vào tùy chọn PayPal.
 • Số theo dõi đặt hàng loạt: Tùy chọn này giúp bạn tiết kiệm thời gian khi thêm số theo dõi vào các đơn hàng có nhiều mặt hàng khác nhau.

8. Tạo trang Theo dõi Đơn hàng trong Theo dõi Đơn hàng WooCommerce

Trang Theo dõi Đơn hàng được tạo tự động khi plugin được kích hoạt, nhưng bạn cũng có thể chọn một trang và đặt nó làm trang Theo dõi Đơn hàng với các mã ngắn mà chúng tôi cung cấp.

 • Trang theo dõi cho phép khách hàng của bạn kiểm tra thông tin vận chuyển trên trang web của bạn (thay vì vào trang web của hãng vận chuyển).
 • Thiết kế trang theo dõi: Trang có hai mẫu và nhiều tùy chọn thiết kế để bạn thay đổi giao diện người dùng.

 

Hãy cùng xem video này và tìm hiểu một số mẹo với Theo dõi đơn hàng WooCommerce.

Đánh giá post