Khi mới vào làm nghề chạy quảng cáo các thuật ngữ thông dụng bạn cần biết để có thể hiểu hơn về các chỉ sổ trong quảng cáo Facebook.

Sau đây là 33 thuận ngũ thông dụng được sử dụng trong quảng cáo Facebook mà bạn cần phải biết

Add to Cart (ATC) – Thêm vào giỏ hàng

Đây là số lượng sự kiện thêm vào giỏ hàng được Facebook Pixel theo dõi có thể được quy cho quảng cáo của bạn.

Average Order Value (AOV) – Giá trị đặt hàng trung bình

Đây là số liệu đo lường giá trị đô la trung bình của mỗi đơn đặt hàng hoặc giao dịch bán được thực hiện trên trang web của bạn. Nó được tính bằng cách chia tổng doanh thu với tổng số đơn đặt hàng. AOV là một trong những số liệu quan trọng nhất mà bạn cần theo dõi. Để từ đây có thể xác định chiến lược định giá và quảng cáo của mình.

Bottom of Funnel (BOFU) – Giai đoạn cuối cùng trong quy trình bán hàng

Trong giai đoạn này, khách hàng đã quan tâm đến việc mua hàng của công ty bạn. Tuy nhiên, họ cần một số câu trả lời cho câu hỏi của họ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Campaign Budget Optimization (CBO) – Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch

Đây là một tùy chọn cho phép Facebook tự động tối ưu hóa việc phân phối ngân sách chiến dịch của bạn. Tính năng này xuất hiện trên tất cả các bộ quảng cáo trong chiến dịch của bạn. Nó được thiết kế để giúp bạn có được kết quả tốt nhất có thể với ngân sách hiện có của mình.

Click-Through Rate (CTR) – Tỷ lệ nhấp

Đây là phần trăm số người đã xem quảng cáo của bạn và sau đó nhấp vào quảng cáo đó. Con số được tính bằng cách chia tổng số lần nhấp với tổng số lần hiển thị. Nó có thể giúp bạn xác định mức độ hiệu quả của một quảng cáo. Đặc biệt, CTR còn quan trọng trong việc thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Conversion rate (CVR) – Tỷ lệ chuyển đổi

Đây là phần trăm nhấp chuột vào quảng cáo đã chuyển đổi thành bán hàng. Nó được tính bằng cách chia tổng số lần bán hàng (chuyển đổi) với tổng số lần nhấp.

Conversion rate optimization (CRO) – Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi

Đây là quá trình tối ưu hóa quảng cáo của bạn để cung cấp nhiều chuyển đổi hơn.

Cost Per Click (CPC) – Chi phí trung bình của một lần nhấp

Đây cũng là một trong những số liệu được sử dụng phổ biến nhất để xác định hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Cost Per Engagement (CPE) – Chi phí mỗi lần tương tác

Đây là chi phí trung bình của một người dùng tương tác với quảng cáo. Nó được tính bằng cách chia tổng chi tiêu quảng cáo cho tổng số lần tương tác.

Cost Per Thousand Impressions (CPM) – Giá mỗi nghìn lần hiển thị

Chi phí trung bình để hiển thị quảng cáo của bạn cho một nghìn người. CPM được sử dụng để xác định hiệu quả chi phí của chiến dịch của bạn.

Cost per action (CPA) – Chi phí mỗi hành động

Chi phí trung bình của một khách truy cập thực hiện một hành động trên quảng cáo của bạn. Nó được tính bằng cách chia chi tiêu quảng cáo của bạn với tổng số hành động đã thực hiện.

Cost per purchase (CPP) – Chi phí mỗi lần mua hàng

Chi phí trung bình của một lần mua hàng được thúc đẩy thông qua quảng cáo của bạn. Nó được tính bằng cách chia tổng chi tiêu quảng cáo với tổng số lần mua.

Cross-Sell (XS) – Bán chéo

Một kỹ thuật bán hàng thường xuyên được sử dụng. XS dùng để khuyến khích khách hàng mua một sản phẩm có liên quan hoặc bổ sung cho sản phẩm mà họ đã thêm vào giỏ hàng của mình. Facebook cho phép bạn thiết lập các chiến dịch bán kèm bằng cách sử dụng quảng cáo động.

Custom Audience (CA) – Đối tượng tùy chỉnh

Đây là một loại đối tượng bạn có thể tạo cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook của mình. Bạn có thể bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng như địa chỉ email hoặc số điện thoại. Để tạo Đối tượng tùy chỉnh, bạn sẽ cần tải danh sách khách hàng của mình lên Facebook.

Customer Lifetime Value (CLTV / LTV) – Giá trị lâu dài của khách hàng

Chỉ số cung cấp dự đoán về tổng lợi nhuận lâu dài có thể được phân bổ cho một khách hàng cụ thể. CLTV rất quan trọng trong việc giúp bạn xác định số tiền bạn có thể chi trả để có được khách hàng

5/5 - (6 bình chọn)