Phiên bản hiện tại: v.3.0.3 | Xem toàn bộ
bảng thay đổi Kiểm tra bài viết này để Bật Cập nhật Chủ đề Tự động

Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục cung cấp một sản phẩm xuất sắc với các bản cập nhật tuyệt vời cho khách hàng của mình và chúng tôi vui mừng thông báo v3 với rất nhiều tính năng mới!

Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 1 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 2 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 3 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 4 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 5 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 6 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 7 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 8 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 9 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 10 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 11 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 12 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 13 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 14 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 15 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 16 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 17 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 18 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 19 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 20 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 21 Những điều cần thiết | Chủ đề WordPress đa năng - 22 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 23 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 24 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 25 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 26 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 27 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 28 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 29 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 30 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 31 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 32 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 33 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 34 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 35 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 36 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 37 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 38 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 39 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 40 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 41 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 42 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 43 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 44 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 45 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 46 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 47 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 48 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 49 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 50 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 51 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 52 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 53 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 54 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 55 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 56 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 57 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 58 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 59 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 60 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 61 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 62 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 63 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 64 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 65 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 66 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 67 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 68 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 69 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 70 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 71 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 72 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 73 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 74 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 75 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 76 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 77 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 78 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 79 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 80 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 81 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 82 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 83 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 84 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 85 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 86 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 87 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 88 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 89 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 90 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 91 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 92 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 93 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 94 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 95 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 96 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 97 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 98 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 99 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 100 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 101 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 102 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 103 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 104 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 105 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 106 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 107 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 108 Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 109

Hỗ trợ, Cơ sở Kiến thức và Hướng dẫn Video

 

Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 110Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 111Essentials | Multipurpose WordPress Theme - 112

 

Nói Xin chào với Essentials.

Giới thiệu Chủ đề WordPress nâng cao và trực quan nhất từ ​​trước đến nay.

Thiết kế và các tính năng chưa từng thấy trước đây với sự quan tâm đến từng chi tiết vô song. Khám phá sức mạnh của WordPress ngay hôm nay với Essentials⚡️ Xây dựng các trang web tuyệt đẹp và mạnh mẽ mà không cần viết một dòng mã nào!

Các tính năng cần thiết

 • Chủ đề duy nhất hỗ trợ đầy đủ các trình tạo trang WPBakery và Elementor (Phiên bản miễn phí) .
 • Hơn 40 bản demo đầy đủ.
 • 770+ mẫu.
 • Hơn 70 yếu tố cao cấp.
 • Hơn 65 trang Thiết yếu được tạo sẵn cao cấp.
 • 16+ mẫu cửa sổ bật lên cao cấp.
 • Hơn 40 mẫu Tiêu đề cao cấp.
 • Hơn 40 mẫu Chân trang Cao cấp.
 • Thiết kế siêu sạch.
 • Trình nhập demo nâng cao một cú nhấp chuột.
 • Trình tạo tiêu đề với hơn 40 Tiêu đề được bao gồm.
 • Trình tạo chân trang với hơn 40 mẫu Chân trang được bao gồm.
 • Plugin WPBakery được bao gồm miễn phí (TIẾT KIỆM $ 64).
 • Slider Revolution được bao gồm miễn phí (TIẾT KIỆM $ 29).
 • Bao gồm Master Slider miễn phí (TIẾT KIỆM $ 24).
 • WooCommerce đã sẵn sàng.
 • Danh sách mong muốn sản phẩm WooCommerce.
 • Giỏ hàng WooCommerce.
 • Cửa sổ bật lên xem trước sản phẩm WooCommerce.
 • Trình tạo cửa sổ bật lên trực quan.
 • Cửa sổ bật lên Tự động & Thoát để tăng chuyển đổi.
 • Trình tạo hình dạng và Bộ phân chia động.
 • Được xây dựng trong các biểu ngữ trang web.
 • Mẫu động (tự động áp dụng các tùy chọn tùy chọn chủ đề khi nhập mẫu pixfort).
 • Phong cách năng động toàn cầu.
 • Hình ảnh động các yếu tố tích hợp bắt mắt.
 • Người xây dựng hạt.
 • Tiêu đề di động dính.
 • Yếu tố câu chuyện mới độc quyền.
 • WPML Sẵn sàng.
 • Polylang Sẵn sàng.
 • Menu Mega tuyệt vời.
 • Được xây dựng trong biểu ngữ cookie.
 • 640+ biểu tượng cao cấp bao gồm.
 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Mẫu 7.
 • Hơn 990 phông chữ Google và phông chữ nhúng trực tuyến bên ngoài.
 • Thanh tiến trình đọc blog.
 • Các kiểu bản đồ Google nâng cao.
 • Đề xuất tìm kiếm trực tiếp + hoạt ảnh tìm kiếm thú vị.
 • Chỉnh sửa dễ dàng cho các phần tử của Builder.
 • Màu sắc không giới hạn & Khả năng không giới hạn.
 • Hình ảnh đáp ứng thích ứng với kích thước màn hình.
 • 4 Bố cục Danh mục đầu tư.
 • Đã sẵn sàng SEO với tính năng chia sẻ xã hội được tích hợp sẵn.
 • Trang 404 đẹp.
 • Tùy chọn chủ đề trực quan.
 • Đáp ứng đầy đủ.
 • Cập nhật tự động.
 • Các tính năng và bản trình diễn mới trong các bản cập nhật trong tương lai.
 • Cơ sở kiến ​​thức sâu rộng.

* Xin lưu ý rằng các tệp nguồn của mô hình, hình minh họa và đồ họa được sử dụng trong bản demo không được bao gồm trong tệp tải xuống vì giấy phép của chúng không cho phép điều đó, bạn cần có giấy phép của riêng mình để sử dụng chúng.

* Liên quan đến Elementor, chủ đề sử dụng phiên bản miễn phí của Elementor, Elementor Pro là một plugin khác (một phần mở rộng của Elementor) và hiện tại chủ đề này chưa được thử nghiệm với Elementor Pro và nó không được bao gồm như một tính năng được hỗ trợ, vui lòng kiểm tra mục trang mô tả để biết thông tin chi tiết về đặc điểm kỹ thuật và tính năng của mặt hàng.

* Lưu ý: chủ đề Essentials hiện tại không hỗ trợ RTL.

Các plugin mạnh mẽ được bao gồm miễn phí (Tiết kiệm $ 173 +)

Bởi vì mọi thứ bạn cần là chủ đề Essentials, chúng tôi đã gói các plugin cao cấp miễn phí tốt nhất!

 • WPBakery (Tiết kiệm $ 64 +)
 • Slider Revolution (Tiết kiệm $ 85 +)
 • Master Slider (Tiết kiệm $ 24 +)
 • Yếu tố cốt lõi
 • Thông tin cơ bản về Nhập demo
 • pixfort Thích
 • Elementor (Phiên bản miễn phí)
 • WooCommerce
 • Danh sách yêu thích
 • Mẫu liên hệ 7

Ghi chú:

 • Xin lưu ý rằng plugin WPML (plugin trả phí) và plugin POLYLANG (có sẵn trong phiên bản Miễn phí và Trả phí) được hỗ trợ trong chủ đề, tuy nhiên, chúng không được bao gồm trong chủ đề và bạn cần phải có giấy phép từ trang web đó để sử dụng chúng .

pixfort Thích

Cách tốt nhất để tăng mức độ tương tác của người dùng trên trang web của bạn. Có sẵn trong Blog và Danh mục đầu tư.

Hơn 990 Phông chữ Google

Chọn phông chữ hoàn hảo cho trang web của bạn từ bộ sưu tập phông chữ web khổng lồ của Google. Phông chữ nhúng: sử dụng bất kỳ dịch vụ phông chữ web trực tuyến nào như Adobe Fonts.

Hiệu suất và Tối ưu hóa SEO

 • Tải nhanh: Mỗi yếu tố cần thiết đều được tối ưu hóa để cải thiện tốc độ trang web ở mức tối đa mà không ảnh hưởng đến bất kỳ tính năng tuyệt vời nào!
 • Tối ưu hóa SEO: Các yếu tố cần thiết đi kèm với việc triển khai SEO hiện đại để tối ưu hóa khả năng hiển thị của công cụ tìm kiếm và chuyển đổi chia sẻ xã hội!

Hình ảnh động & kiểu tìm kiếm tuyệt đẹp

Mỗi phần tử của Essentials đều có các tùy chọn tạo kiểu và hoạt ảnh tuyệt đẹp, và khu vực tìm kiếm cũng không ngoại lệ với các hiệu ứng chuyển đổi bắt mắt lạ mắt!

 • Đề xuất Tìm kiếm Trực tiếp: Giúp người dùng trang web của bạn tìm thấy chính xác những gì họ muốn và nhanh nhất có thể với các đề xuất tìm kiếm được tích hợp sẵn.
 • Tùy chọn Tùy chỉnh Tìm kiếm Nâng cao: Tùy chỉnh khu vực tìm kiếm ở mức tối đa bằng cách thay đổi màu sắc, kiểu chuyển tiếp hoặc số lượng các lớp động.

Trang trình bày

Ra khỏi tiêu chuẩn! chuyển đổi trang web của bạn sang chuyển đổi trang trình bày đẹp mắt để thu hút sự chú ý của khách truy cập và hiển thị các phần của trang một cách khéo léo!

WPML & Polylang đã sẵn sàng

Essentials hỗ trợ các plugin WPML và Polylang để dịch trang web của bạn sang nhiều ngôn ngữ nhằm tiếp cận đối tượng toàn cầu của bạn.

Hoạt ảnh đưa trang web của bạn lên một tầm cao mới

Làm cho trang web của bạn trở nên sống động! Thu hút sự chú ý bằng cách thêm các hình ảnh động tuyệt vời vào bất kỳ yếu tố nào bạn muốn!

Những câu chuyện

Kể câu chuyện của bạn bằng cách chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất được ghi lại bằng cách sử dụng định dạng câu chuyện phổ biến Vì trang web của bạn cũng xứng đáng được xã hội hóa!

2400 + Biểu tượng phông chữ

640+ biểu tượng Duotone cao cấp được bao gồm

Bộ biểu tượng phông chữ cao cấp khổng lồ được bao gồm trong chủ đề bao gồm nhiều danh mục theo các phong cách khác nhau.

Hình ảnh đáp ứng

Hình ảnh được tải tự động ở các kích thước thích ứng để tăng tốc trang web của bạn lên mức tối đa!

Ủng hộ

Bạn có câu hỏi hoặc muốn báo cáo sự cố khi sử dụng chủ đề của chúng tôi? Không sao, chỉ cần liên hệ với nhóm của chúng tôi qua công cụ trò chuyện trên trung tâm pixfort và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp.

Lưu ý quan trọng: phần lớn các tin nhắn hỗ trợ sẽ nhận được trả lời sau vài giờ, tuy nhiên, thời gian phản hồi hỗ trợ có thể mất 24-48 giờ trong một số trường hợp.

Cách bạn có thể sử dụng chủ đề Essentials:

Bạn có thể sử dụng Essentials cho bất kỳ mục đích nào bắt đầu từ kinh doanh, tiếp thị, công ty, ứng dụng, sáng tạo, tối thiểu, phẳng, Thương mại điện tử, Nhà hàng, một trang, chuyên nghiệp, Giáo dục, Diễn đàn điện tử, Đăng ký để tải xuống đề cương / bản cáo bạch của khóa học hoặc đơn đăng ký học , Bất động sản, Đăng ký phát triển căn hộ mới, Danh sách bất động sản với biểu mẫu liên hệ của đại lý bất động sản, Du lịch, Ưu đãi đặc biệt của gói nghỉ dưỡng (một danh sách), Nơi nghỉ ngơi theo mùa (nhiều điểm đến), Du lịch sang trọng, Y tế / Điều trị, Thông tin thủ tục & ký tên- lên (ví dụ: LASIK, Invisalign, phẫu thuật thẩm mỹ), Báo cáo / Sách trắng / tải xuống ebook, Luật, Lời kêu gọi hành động vụ kiện nhóm, Yêu cầu báo giá, Khởi động, Đăng ký email trước / sắp ra mắt, Thông số kỹ thuật phát hành ứng dụng & tải xuống, Đăng ký dùng thử SaaS, Thông tin giá phần mềm và đăng ký, Phi lợi nhuận, Đóng góp cho một mục đích hoặc Ký một bản kiến ​​nghị, B2B,trang đích ứng dụng, trình tạo, phục vụ, khóa học, thể dục, đích, khởi chạy, tiếp thị, đa năng, một trang, trang, trang đích đáp ứng, khởi động, tham quan, đăng ký hội thảo trên web, tải xuống ebook, Báo giá khách hàng tiềm năng / yêu cầu, Đại lý, Dịch vụ cung cấp & yêu cầu báo giá, Bảo hiểm, Gói bảo hiểm & biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng, Làm đẹp, Trang đích trường đại học, Trang mua sắm với ưu đãi, Trang đích Đăng ký tiếp thị với mailchimp, Khách sạn, Phòng tập thể dục, Tiệc, Sự kiện, Đại diện tiếp thị / thông tin sản phẩm và yêu cầu tư vấn mẫu, Đa mục đích, Mẫu chung phù hợp để sử dụng đa mục đích….Gói bảo hiểm & biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng, Làm đẹp, Trang đích trường đại học, Trang mua sắm với ưu đãi, Trang đích Đăng ký tiếp thị với mailchimp, Khách sạn, Phòng tập thể dục, Bữa tiệc, Sự kiện, Đại diện tiếp thị / thông tin sản phẩm & yêu cầu biểu mẫu tư vấn, Đa mục đích, Mẫu chung phù hợp với mục đích sử dụng….Gói bảo hiểm & biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng, Làm đẹp, Trang đích trường đại học, Trang mua sắm với ưu đãi, Trang đích Đăng ký tiếp thị với mailchimp, Khách sạn, Phòng tập thể dục, Bữa tiệc, Sự kiện, Đại diện tiếp thị / thông tin sản phẩm & yêu cầu biểu mẫu tư vấn, Đa mục đích, Mẫu chung phù hợp với mục đích sử dụng….

+ Khả năng KHÔNG GIỚI HẠN Với Các Tính Năng Nâng Cao.

Chính sách hoàn lại tiền của Envato Market

Liên quan đến các yêu cầu hoàn tiền, có những trường hợp cụ thể mà việc hoàn tiền có thể được xử lý trên Envato Market. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên xem Quy tắc hoàn lại tiền của Envato Market từ đây: Liên kết đến Quy tắc hoàn lại tiền của Envato Market

Mua một lần. Nhận cập nhật MIỄN PHÍ mãi mãi!

Bằng cách mua Essentials, bạn đang đầu tư. Gói này trở nên có giá trị hơn với việc phát hành mỗi bản cập nhật và bạn sẽ nhận được tất cả các bản cập nhật trong tương lai miễn phí.

Thông tin cơ bản về Changelog

Đánh giá post