Phiên bản 2.8.4 đã ra mắt – ngày 15 tháng 9 năm 2022 – Kiểm tra bảng thay đổi.
Tương thích với WordPress
6.0.x WooCommerce 6.x Tương thích
RTL Language Support
Elementor Trình tạo trang Tương thích
Phiên bản dành cho thiết bị di động Sẵn sàng
Dokan Multivendor Marketplace Tương thích
WC Nhà cung cấp
WC Marketplace Tương thích
WCFM Marketplace Tương thích
WooCommerce Frontend Manager
Bố cục đăng nhập mới Có khuyến mãi

Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 1 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 2 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 3 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 4

Martfury là một chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace hiện đại và linh hoạt. Chủ đề này phù hợp với thị trường nhiều nhà cung cấp, cửa hàng điện tử, cửa hàng nội thất, cửa hàng quần áo, cửa hàng hitech và cửa hàng phụ kiện… Với chủ đề, bạn có thể tạo thị trường của riêng mình và cho phép các nhà cung cấp bán giống như Amazon, Envato, eBay.

Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 5

Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 6

Martfury - WooCommerce Marketplace WordPress Chủ đề - 7 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 8 Martfury - WooCommerce Marketplace WordPress Chủ đề - 9 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 10 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 11 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 12 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 13 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 14

Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 15

Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 16 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 17 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 18 Martfury - WooCommerce Marketplace WordPress Chủ đề - 19 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 20 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 21 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 22 Martfury - WooCommerce Marketplace WordPress Chủ đề - 23

Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 24 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 25 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 26 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 27 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 28 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 29 Martfury - Chủ đề WordPress WooCommerce Marketplace - 30

 

Chức năng thương mại điện tử mạnh mẽ

Chủ đề được xây dựng cho WooCommerce, giải pháp Thương mại điện tử phổ biến nhất dành cho WordPress, giúp bạn bán bất kỳ thứ gì trực tuyến, hàng hóa có thể giao hàng, tệp ảo hoặc kỹ thuật số.

 • Bán các sản phẩm đơn giản hoặc biến đổi
 • Bán sản phẩm kỹ thuật số / có thể tải xuống
 • Bán sản phẩm bên ngoài / liên kết
 • Hệ thống theo dõi đơn hàng tích hợp
 • Tùy chọn Thuế & Vận chuyển phức tạp
 • Khách hàng có thể Đánh giá / Đánh giá Sản phẩm
 • Danh mục & Tiểu mục chưa được đánh dấu
 • Lọc Sản phẩm (ví dụ: theo kích thước, màu sắc, nhãn hiệu, danh mục, v.v.)
 • Quản lý cửa hàng mạnh mẽ
 • Hệ thống phiếu giảm giá tích hợp
 • Nhận thông tin chi tiết từ Báo cáo cửa hàng
 • Máy tính vận chuyển dễ dàng
 • Danh sách mong muốn & So sánh tùy chọn
 • Thị trường đa nhà cung cấp
 • Ưu đãi sản phẩm
 • Tìm kiếm trực tiếp nâng cao
 • Tìm kiếm Sản phẩm theo SKU
 • Hộp đèn thư viện cho hình ảnh sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh sản phẩm
 • Mẫu màu, nhãn và hình ảnh
 • Video sản phẩm nổi bật
 • Sản phẩm 360 độ
 • Xem nhanh sản phẩm
 • Ảnh sản phẩm trên Instagram
 • Các sản phẩm đã xem gần đây
 • Thường xuyên mua Cùng
 • Kiểu chữ nâng cao
 • Mega menu được hỗ trợ: menu dọc và ngang
 • Phối màu không giới hạn
 • Đăng nhập Soical (ví dụ: bằng Facebook, Google, Twitter, Windows Live, v.v.)

Tính năng đầy đủ

Change Log

Version 2.8.4 – September 15 2022

- New: Add a tiktok to the social links widget
- Update: Compatible with WordPress 6.0.2
- Update: Compatible with WooCommerce 6.9.1
- Update: Revolution Slider 6.5.31
- Fix: New badge doesn't show on product carousel with AJAX

Version 2.8.3 – July 18 2022

- Update: Revolution Slider 6.5.25
- Fix: Switch the sale price and regular price name
- Fix: The footer menu doesn't show on some mobile

Version 2.8.2 – May 15 2022

- Update: WPBakery Page Builder 6.9.0
- Update: Revolution Slider 6.5.21

Version 2.8.1 – May 10 2022

- Fix: Compare close doesn't show on mobile
- Fix: Error in the brand images and process elements

Version 2.8.0 – April 06 2022

- Update: Compatible with Elementor 3.6.2

Version 2.7.9 – March 10 2022

- Update: Compatible with Elementor 3.5.6
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.7.8 – February 17 2022

- Update: Compatible Kirki 4.0.21

Version 2.7.7 – January 14 2021

- Fix: Buy now doesn't work on the quick view.
- Update: WooCommerce 6.1.0

Version 2.7.6 – December 31 2021

- Update: Compatible Kirki 4.0.3

Version 2.7.5 – December 30 2021

- Fix: Error appears on the product catalog page

Version 2.7.4 – December 21 2021

- Update: WPBakery Page Builder 6.8.0
- Update: Revolution Slider 6.5.11
- Fix: Undefined index: products_navigation_tablet in products-of-category-2.php.
- Fix: WPML compatibility issues.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.7.3 – November 02 2021

- New: Add the title, price in the Recently Viewed Products
- New: Add Vkontakte and Odnoklassniki to the Social Meida Links widget.
- Update: Compatible with WCBoost – Variation Swatches plugin.
- Fix: Can't share post, product.

Version 2.7.2 – September 02 2021

- Fix: Missing WooCommerce folder

Version 2.7.1 – September 01 2021

- New: Add text color option to the mega menu.
- Update: Add new product tags to the product deals carousel 2 element.
- Fix: Change the product thumbnails size in the products of category 2 element

Version 2.7.0 – July 27 2021

- Fix: Error in widgets dashboard.

Version 2.6.9 – July 26 2021

- Update: Compatible with WordPress 5.8.
- Update: WPBakery Page Builder 6.7.0
- Update: Revolution Slider 6.5.5
- Fix: Error in widgets dashboard.

Version 2.6.8 – July 05 2021

- Update: Revolution Slider 6.5.4
- Fix: Remove the link in the last item of the breadcrumb
- Fix: Sometime the breadcrumb doesn't show when activate Yoast Seo plugin
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.6.7 – June 15 2021

- New: Add All Categories Text and Link for the Martfury - Product Categories widget
- Update: Revolution Slider 6.5.0
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.6.6 – May 31 2021

- New: Add HTML Tag in Martfury Elements to change Heading Tag
- Update: Revolution Slider 6.4.11
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.6.5 – May 03 2021

- Fix: Mega Menu Icon can't select

Version 2.6.4 – April 29 2021

- New: Custom Menu Icon by SVG code
- Fix: Elementor Demo Content
- Fix: Elementor Columns space on mobile

Version 2.6.3 – April 16 2021

- Fix: Columns Width doesn't work

Version 2.6.2 – April 15 2021

- Update: WooCommerce 5.2.1
- Fix: Update count number to compare, wishlist when add to cart.

Version 2.6.1 – April 14 2021

- New: Add a count number to the cart icon on mobile.
- Update: WooCommerce 5.2.0
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.6.0 – March 16 2021

- Fix: Navigation bar doesn't show on mobile version.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.5.9 – March 03 2021

- New: Add a current year shortcode. [current_year]
- New: Add a Hide Mobile Navigation Menu option for all pages.
- New: Add a Products on sale widget
- New: Add a param(?on_sale=1) to show all products sale on the catalog page.
- Update: Revolution Slider 6.4.2
- Update: WPBakery Page Builder 6.6.0
- Fix: Breadcrumb error.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.5.8 – January 25 2021

- New: Add new option to disable the product featured description in the Appearance > Customize > Product Page > Product Layout > Product Featured Desc
- Fix: The added to cart notice doesn't work.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.5.7 – January 01 2021

- Update: Add a random products type in the products carousel on the catalog page.
- Update: Revolution Slider 6.3.5
- Fix: Quick view style on mobile.

Version 2.5.6 – December 24 2020

- New: Add an option to disable newsletter on mobile in the Appearance > Customize > Mobile > General
- New: Add custom vendor logged in link in the Appearance > Customize > Vendors > Header Account
- Update: Revolution Slider 6.3.3
- Update: WPBakery Page Builder 6.5
- Update: Improve the quick view style on mobile
- Fix: Can't add the product category in the Sale Countdown Timer element
- Fix: The added to cart notice doesn't work in the single product.

Version 2.5.5 – December 02 2020

- Update: Replace the site title after filtering by AJAX in the catalog page
- Fix: Can't add an icon in the mega menu.

Version 2.5.4 – November 26 2020

- Fix: The product loop doesn't work with AJAX.
- Fix: The new style version doesn't work

Version 2.5.3 – November 25 2020

- New: Add the show less and show more for the subcategories in the Martfury - Product Categories widget.
- New: Add the option of a number to Martfury - Product Tags widget
- Update: WPBakery Page Builder 6.4.2
- Update: Optimize CSS
- Fix: The category name shows the first product name on the category page on the mobile version.
- Fix: The catalog mode of the WCFM plugin doesn't work.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.5.2 – October 16 2020

- New: Add the show less and show more in the Martfury - Product Categories widget.
- New: Add a brand name to the product loop.
- New: Add a standard button layout in the product loop.
- New: Add custom badge to the WCFM dashboard.
- New: Add custom top space, bottom space for the page header in Customize > Pages > Page Header
- Update WPBakery Page Builder 6.4.1
- Fix: Can't change the Swatch style in WooCommerce -> Settings -> Products tab -> Variation Swatches setting
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.5.0 – September 22 2020

- New: Add HTML code in the description of Footer Info
- Update WPBakery Page Builder 6.4
- Fix: The recently viewed products only limit 15 products
- Fix: Remove a redundant section in the products of category 2 element.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.4.9 – August 27 2020

- Update: Can't import Elementor demo(Soo Demo Importer 2.1 plugin)
- Fix: Product zoom doesn't work.
- Fix: Some category icon doesn't work on mobile.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.4.8 – August 21 2020

- Fix: Product Columns can't be changed

Version 2.4.7 – August 19 2020

- Update: Compatible with WooCommerce 4.4.0
- Update: Revolution Slider 6.2.21
- Fix: Martfury - Product Categories doesn't work with a Primary Product Category of the Yoast SEO plugin.
- Fix: Deal of the day doesn't work in the midnight.

Version 2.4.6 – August 13 2020

- Update: Revolution Slider 6.2.18
- Update: Show the rating in the products widget.
- Fix: Attribute name can't not translate out side dropdown
- Fix: Wrong the category title in the mobile version

Version 2.4.5 – August 05 2020

- New: Show the vendor profile in the product loop for WCFM plugin.
- New: Add option to disable Product Video, Product 360 View, Frequently Bought Together in the WCFM Dashboard.
- New: Add Filter Products Status after selecting in Customize > Mobile > Catalog Sidebar
- Update: Disable invalid swatches base on select ones.
- Update: Work with the Primary Product Category of the Yoast SEO plugin.
- Fix: Product 360 gallery in the WCFM Dashboard.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.4.4 – July 22 2020

- Update: Compatible with Nextend Social Login Pro.
- Fix: Style the header account icon.

Version 2.4.3 – July 21 2020

- New: Add go back to previous page in Customize > Mobile > Inner Pages Settings > Go Back to Previous Page
- New: Compatible with Nextend Social Login and Register plugin
- New: Add a Large Container page template
- New: Add custom the page header top and bottom space.
- New: Add a hotline link in the header.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.4.2 – July 13 2020

- Fix: The catalog title can't be hidden

Version 2.4.1 – July 09 2020

- Update: Compatible with WooCommerce 4.3.0
- Update: Show the total price on mobile version.
- Fix: Some minor bugs.
- Fix: Can't hide the Vendor information in Dokan
- Fix: Show the shop link in the blog breadcrumb
- Fix: Can't get Instagram Photos

Version 2.4.0 – June 15 2020

- New: Add Home Medical with Elementor
- New: Add new product loop layout
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.3.6 – May 29 2020

- Fix: Add to cart icon doesn't show.
- Fix: Add to cart doesn't work in the Frequently Bought Together.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.3.5 – May 28 2020

- Add: Add full width for the vendor dashboard page.
- Update: Links for the footer payments.
- Fix: Product Carousel doesn't work with the view list in the catalog page
- Fix: Responsive the view list in the vendor page.
- Fix: Can't next the product gallery in the single product.
- Fix: Can't comment without star ratings in the single product.
- Fix: Page header doesn't hide with Elementor Single Builder in the single post.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.3.4 – May 06 2020

- Add: Brand field to the compare table
- Update Revolution Slider 6.2.4
- Update: Compatible with WooCommerce 4.1.0
- Fix: Product Numbers Per Page option doesn't work in the attribute archive page
- Fix: Header Full Width doesn't work in the some pages.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.3.3 – May 04 2020

- Fix: Header is not full with in some pages
- Fix: Shop by Department icon doesn't work.
- Fix: Compatible with Elementor Archive & Single Builder.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.3.2 – April 29 2020

- Update WPBakery Page Builder 6.2
- Update Revolution Slider 6.2.2
- Update: Compatible with Elementor Archive & Single Builder.
- Update: Enable quick view on mobile
- Fix: Brand error in the dokan dashboard
- Fix: Menu mobile doesn't work with CartFlows plugin.
- Fix: Mobile RTL in firefox.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.3.1 – April 07 2020

- New: Add new option allow change the taxonomy description below the products in Appearance > Customize > Catalog > Catalog General > Taxonomy Description Position.
- Update: Compatible with Elementor 404 Page Builder.
- Fix: Style live chat button when it is enabled in Dokan plugin
- Fix: Variable Product still added to cart in the Frequently Bought Together.
- Fix: Show the store name instead of the user name in the frontend.
- Fix: Buy Now button is not disabled in the variable product.
- Fix: More Vendors button scroll on mobile in the WC Marketplace.
- Fix: Price range is not displayed in the product group.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.3.0 – March 19 2020

- New: Add new option allow change the Filter Text in Appearance > Customize > Mobile > Vendor Page.
- Update: Compatible with Elementor Header & Footer Builder.
- Update: Show password feature in the password.
- Fix: Remove product variable in the Frequently Bought Together.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.2.9 – March 11 2020

- Update: Compatible with WooCommerce 4.0
- Fix: Blog images don't work.
- Fix: Remove a shop description in the shop page.

Version 2.2.8 – March 10 2020

- New: Add SKU to product quick view.
- Update: Style for vendor widgets.
- Update: Improve performance.
- Fix: More Vendors button on mobile in the WC Marketplace.
- Fix: Product Tabs style on mobile.
- Fix: Some minor bugs

Version 2.2.7 – February 20 2020

- Fix: Product Carousel doesn't work
- Fix: Wishlist doesn't work with the element AJAX loading
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.2.6 – February 18 2020

- Add: Product Brands Grid element
- Add: Brand Images Carousel element
- Add: Product Brand option to Product Carousel and Grid element
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.2.5 – February 06 2020

- Fix: Kirki google fonts doesn't work.

Version 2.2.4 – February 05 2020

- Fix: Wishlist icon doesn't show
- Fix: On mobile, the image doesn't change after selecting a variation in the single product.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.2.3 – January 31 2020

- New: Add wishlist notification when a product is added to wishlist in the Appearance > Customize > Woocommerce > Product Notifications
- Update: Compatible with WooCommerce 3.9.1
- Update: WC Vendor templates.
- Fix: Add to cart notification doesn't show in the quick view
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.2.2 – December 19 2019

- New: Add Home Kids with AJAX
- New: Add Home Marketplace 1 with AJAX
- New: Add Home Marketplace 2 with AJAX
- New: Add Home Marketplace 3 with AJAX
- New: Add Home Electronic with AJAX
- Update WPBakery Page Builder 6.1
- Fix: Duplicate the tab content when use Infinite Scrolling.
- Fix: Wishlist icon doesn't show.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.2.1 – December 12 2019

- Update: Compatible with YITH WooCommerce Wishlist 3.0.2
- Fix: Duplicate content in the Product tabs element.
- Fix: Header mobile menu doesn't work when disable the navigation buttons.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.2.0 – November 21 2019

- New: Add Home Kids
- Fix: The Elementor Sliders doesn't work in IE
- Fix: Can't disable the share socials in the coming soon page.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.1.5 – November 06 2019

- New: Add a new option allow enable/disable the related product by categories, tags or only parent category.
- Update: Compatible with WooCommerce 3.8.0
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.1.4 – October 22 2019

- Fix: Can't see the submenus in the header menu panel in responsive.
- Fix: Don't show the tile in the single post on Mobile.
- Fix: Remove Mobile elements in DC store page.

Version 2.1.3 – October 17 2019

- Fix: Don't show the sub menus in the category menu panel on Mobile.

Version 2.1.2 – October 16 2019

- New: Add same vendor option to Martfury - Products widget
- New: Add Mobile Category Menu location
- Fix: Vendor Logo is small in the store page for WC Marketplace plugin.
- Fix: Don't save the product 360 in the WCFM store manager
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.1.1 – October 02 2019

- Fix: Don't change the product video to image when select a variation in the single product.
- Fix: Don't save the product video in the WCFM store manager
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.1.0 – September 13 2019

- Fix: Store notice doesn't show in the vendor store page(Dokan plugin)
- Fix: Counter in Deal of the weeks doesn't work with Elementor
- Fix: Some bugs about RTL CSS
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.0.9 – September 06 2019

- Fix: Sort by doesn't work on mobile when disable AJAX For Filtering.
- Fix: Some bugs about RTL CSS
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.0.8 – August 27 2019

- New: Add is label option to mega menu level 3.
- Fix: Product count in the brand, attributes filters.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.0.7 – August 21 2019

- New: Add custom products to WPBakery Products of category element.
- New: Add Sale Quantity, Sold Items and Frequently Bought Together to WC Marketplace frontend.
- Update: Add new option to change the Ends in text in deals of the day element.
- Fix: Items links in Category Tabs element.
- Fix: Product Group broken on mobile.
- Fix: Can't open cart panel on mobile.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.0.6 – August 13 2019

- Update: Compatible with WooCommerce 3.7.0
- Fix: Can't click the increase, decrease icon in the cart mobile.

Version 2.0.5 – August 12 2019

- Fix: Product tabs doesn't work in the Products of Category 2 element.
- Fix: Wrong the blog link on Mobile.
- Fix: Don't show a user icon in the Mobile Navigation.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.0.4 – August 07 2019

- Add: Use new icons of Elementor for Martfury Elementor widgets.
- Fix: Dokan dashboard menu doesn't work in mobile
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.0.3 – July 26 2019

- New: Add the brand option in the new product of Dokan plugin.
- Fix: Responsive site header
- Fix: Product images doesn't load in the product tabs element.
- Fix: Infinite scroll doesn't work in the WCFM store page.
- Fix: Vendor logged menu doesn't work with WCFM plugin.
- Fix: Some minor bugs.

Version 2.0.2 – July 20 2019

- Fix: Remove default Department Menu on sticky header

Version 2.0.1 – July 18 2019

- New: Add RTL for Elementor elements.
- Fix: Required WPBakery Page Builder and Revolution Slider

Version 2.0 – July 17 2019

- New: Compatible with Elementor Page Builder plugin.
- New: Add Department Menu Status(open/close) on Homepage for all Header Layouts
- New: Add new option to hide out of stock products in the Martfury - Products widget
- New: Add new element to show products deal of the month, week.
- Update WPBakery Page Builder 6.0.4
- Fix: Sort By doesn't close after clicking on Mobile
- Fix: Recently Viewed Products Images are cut.
- Fix: The products carousel change by catalog order by
- Fix: Collapse Filter doesn't work on Mobile
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.7.1 – June 27 2019

- Fix: Breadcrumbs don't show all categories.
- Fix: Filter doesn't work in the vendor store.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.7.0 – June 25 2019

- Update Slider Revolution 5.4.8.3
- Fix: Can't save category banners
- Fix: Don't show the video image.
- Fix: Product 360 View in WCFM
- Fix: AJAX add to cart in the quick view.
- Fix: Countdown in the product deals.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.6.9 – June 06 2019

- New: Add header layout for mobile inner pages( Customize > Mobile > Inner Pages Settings).
- New: Add AJAX for sort products.
- New: Update quantity in the cart page width AJAX( Customize > Woocommerce > Cart Page).
- New: Add product tabs collapse option in the product page( Customize > Mobile > Product Page > Product Tabs Collapse).
- New: Add catalog filter collapse option on mobile( Customize > Mobile > Catalog Sidebar).
- New: Add Product Video, Product 360 View to WCFM - WCFM - WooCommerce Frontend Manager
- Update: Hide Navigation Menu in Vendor Dashboard page in Mobile
- Update: WPBakery Page Builder 6.0.3
- Fix: Product Filter doesn't open in WCFM Store Page on Mobile
- Fix: Style in WCFM List Vendors page.

Version 1.6.8 – May 21 2019

- Update WPBakery Page Builder 6.0.2

Version 1.6.7 – May 08 2019

- Fix: Don't show the stock status in the product simple

Version 1.6.6 – May 06 2019

- New: Add 2 columns in the catalog page.
- New: Show the stock status in the product variable.
- Fix: Hover on the variation images doesn't work in the shop page.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.6.5 – April 19 2019

- Fix: Quick View doesn't work.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.6.4 – April 18 2019

- Update: Compatible with WooCommerce 3.6.1

Version 1.6.3 – April 16 2019

- Update: Reduce the image size of variation images in the shop page.
- Fix: Image size in the Partner element.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.6.2 – March 29 2019

- New: Add account menu to Mobile Navigation.
- Fix: Compare Popup bug.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.6.1 – March 26 2019

- New: Add new option to enable the product search as full width( Customize > WooCommerce > Search Page).
- New: Compatible with Advanced Woo Search plugin.
- New: Add new option to enable the logo in the sticky header(Customize > Header > Sticky Header).
- Fix: Some bugs about responsive.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.6.0 – March 12 2019

- New: Add mini cart panel on Mobile.
- New: Add new option to select products on sale, product deals in the product deals carousel and grid element.
- New: Add new option to enter the autoplay speed in Partners element.
- Fix: Can't load the variations carousel in the catalog page
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.5.9 – March 04 2019

- New: Add AJAX Search Results Number option allow show maximum results in the search box( Customize >Header > Search).
- Fix: Title doesn't show in the header on mobile.
- Fix: Some minor bugs.
- Fix: Can't get Instagram photos
- Fix: Can't edit menu

Version 1.5.8 – February 21 2019

- New: Add new login with promotion
- Update: Compatible with WooCommerce 3.5.5
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.5.7 – February 15 2019

- New: WooCommerce Multivendor Marketplace plugin Compatible
- New: WooCommerce Frontend Manager plugin Compatible
- New: Add new option to select products on sale, product deals in the deals of the day element.
- Update WPBakery Page Builder 5.7
- Fix: Image size doesn't work in the Category Tab element
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.5.6 – January 09 2019

- New: Add new option help disable vendor name in the catalog page.
- Fix: Style in the header bar
- Fix: Don't show background repeat in the Mega Menu
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.5.5 – January 07 2019

- Fix: Some minor bugs.
- Fix: Don' show current menu in the mobile menu.
- Fix: api_key in the martfury addons plugin.

Version 1.5.4 – January 01 2019

- New: Add new option to disable font families default.
- New: Add new option to add mobile menu in the header top.
- New: Add new option to disable sticky header on mobile.
- New: Add new option allow select sticky mobile for header top or header bottom.
- New: Add option to show Up-sells Products under the product tabs in the single product layout 1.
- Update: RTL for mobile version.
- Fix: Some minor bugs.
- Fix: Catalog Infinite Scroll loading.
- Fix: Logo Coming Soon.
- Fix: Your Earn doesn't change when vendor edit new product.
- Fix: Don't show rating in the vendor store page.

Version 1.5.3 – December 11 2018

- Update: Compatible with WordPress 5.0
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.5.2 – December 03 2018

- Update: WooCommerce 3.5.2
- Update WPBakery Page Builder 5.6
- Fix: Can't save product attributes
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.5.1 – November 27 2018

- Add: Dimensions for mobile logo.
- Add: New option to show the product sidebar on mobile.
- Add: Wishlist and Compare to Navigation on Mobile
- Add: New option to disable Mobile Version.
- Add: New option to disable the breadcrumb in the vendor page.
- Add: Sticky product info on mobile.
- Fix: Remove space in Product Deals Carousel.
- Fix: Responsive tablet.
- Fix: Highlight current tag in the product tab page.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.5.0 – November 20 2018

- New: Mobile Version
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.4.7 – November 05 2018

- Update: WooCommerce 3.5.1
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.4.6 – October 25 2018

- Add: Catalog Full Width Layout
- Add: Single Product Full Width Layout
- Fix: Error products widget.

Version 1.4.5 – October 24 2018

- New: Add buy now button after add to cart button in the single product.
- New: Add new option to change product sales sold.
- Update: WooCommerce 3.5.0
- Update WPBakery Page Builder 5.5.5
- Fix: Can't translate the categories menu with WPML plugin
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.4.4 – October 08 2018

- New: Add Infinite Scroll loading for catalog page
- New: Add Separated Login and Register Columns in the account page
- Updated: Add language template for woocommerce deals plugin
- Fix: The Wishlist count is not auto update after adding to cart
- Fix: Wrong vendor dashboard link with WC Vendors Pro plugin
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.4.3 – September 17 2018

- Fix: Show open department menu icon in the inner page.
- Fix: Remove wrong character in the banner element.

Version 1.4.2 – September 14 2018

- New: Add 6 columns for mega menu
- New: Add options change description and specification text in the single product.
- New: Add new option allow close or open department menu in the header layout 2.
- Update WPBakery Page Builder 5.5.4
- Fix: Same video in the Product Deals Carousel element.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.4.1 – September 05 2018

- New: Add options allow disable breadcrumbs.
- New: Add columns for products in the category element.
- Fix: Images don't load in the testimonials carousel element.
- Fix: Search result does not appears under the selected language mode.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.4.0 – August 21 2018

- New: Add home full width
- New: Add home auto parts
- Fix: Search AJAX with product variations.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.3.2 – July 26 2018

- New: Add new option allow show video featured in the first product gallery.
- Update: Compatible WooCommerce 3.4.4
- Fix: Duplicate wishlist and compare icons with AliDropship plugin in single product.
- Fix: Wrong Twitter login.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.3.1 – July 18 2018

- Fix: wrong link of the account order.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.3.0 – July 09 2018

- New: Add options to change deals expires text and deals sold text in the single product.
- Fix: shop top bar on Mobile style.

Version 1.2.9 – July 06 2018

- New: Add Filter on Mobile for catalog page.
- New: Add image size option for Category Tabs element.
- New: Add custom image option for Category Tabs element.
- New: Add compare icon to the site header.
- Update WPBakery Page Builder 5.5.2
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.2.8 – June 28 2018

- New: Add new title for search page.
- New: Add new option allow show save price in the sale badges.
- Update WPBakery Page Builder 5.5.1
- Update Slider Revolution 5.4.8
- Update: Compatible WC Vendors 2.0.9
- Fix: Some minor bugs.
- Fix: Order by products in the recently view products page.

Version 1.2.7 – June 14 2018

- New: Add new option allow share the product by whatsapp, email
- New: Add hot words in the header.
- New: Add new options allow limit product categories search.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.2.6 – June 07 2018

- New: Add Custom Footer Skin
- New: Add Custom Header Skin for Header Layout 1 and 5.
- Update: Can add HTML to Button Text in the site header.
- Fix: Can't set autoplay for Products of Category 2 element.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.2.5 – June 01 2018

- Update: Compatible with WooCommerce 3.4.1

Version 1.2.4 – May 29 2018

- Fix: Duplicate wishlist and compare icons in single product.
- Fix: Some bugs about CSS.

Version 1.2.3 – May 25 2018

- Fix: Wrong CSS in checkout page.

Version 1.2.2 – May 24 2018

- New: Add new option allow control the seconds to hide the cart notification.
- Update: Compatible with WooCommerce 3.4.0
- Fix: Wrong Dokan vendor name in the product item.

Version 1.2.1 – May 23 2018

- New: Add link for Shop By Department in the header.
- New: Add new option allow disable NewsLetter Popup in the homepage.
- New: Compatible with Currency Switcher for WooCommerce plugin.
- New: Add new options allow change the background color of badges.
- New: Add new option allow open submenus on Mobile by click the plus icon.
- New: Add new option allow enter product image size in the Products of Category 2 element.
- New: Add new option allow show user avatar after logged in.
- Fix: Timer of Deals of The Day.
- Fix: Some bugs about responsive.
- Fix: Some minor bugs.

Version 1.2 – May 09 2018

- New: Add Organic demo
- New: Add Technology demo
- New: Add badges such as hot, percent sale, new for each products.
- New: Add options allow disable product zoom and product gallery in single product page.
- New: Add an option allow disable search products with AJAX in the header.
- Update: Revolution Slider 5.4.7.3
- Fix: Some minor bugs

Version 1.1.2 – April 26 2018

- New: Add Default template of Dokan Dashboard.
- New: Add added to cart notification function.

Version 1.1.1 – April 09 2018

- Fix: Don't show socials setting for coming soon page.
- Fix: Can't disable related products and Up-sells Products.
- Fix: Search product attributes filter doesn't work.
- Fix: Some minor bugs about CSS

Version 1.1.0 – April 05 2018

- New: Support RTL language
- Fix: Some some minor bugs

Version 1.0.8 – March 28 2018

- Add Banner large, medium, small elements
- Fix product thumbnail doesn't load
- Fix page still loading when disable preloader option.

Version 1.0.7 – March 26 2018

- Add banner grid 2 with new style
- Add get products by tags for Products of Category element.
- Add sticky product info in the single product.
- Add menu sidebar on Mobile

Version 1.0.6 – March 22 2018

- Fix style in the header layout 3.
- Fix conflict jquery.tabs.
- Fix header style if hide department.
- Fix one click import demo for some host

Version 1.0.5 – March 20 2018

- Add new blog masonry layout.
- Add top bar for all header layout.
- Fix Some bugs about CSS.
- Fix Product categories display wrong.

Version 1.0.4 – March 17 2018

- Add WC Marketplace Compatible
- Add sidebar for pages
- Add new menu location for vendor, user logged
- Fix some bugs about CSS

Version 1.0.3 – March 13 2018

- Add: WC Vendors and WC Vendors Pro Compatible
- Add: Product features description in the single product.

Version 1.0.2 – March 10 2018

- Add: Social login in the register.
- Fix: Search everything with AJAX.
- Fix: Remove numbers in the share social.

Version 1.0.1 – March 09 2018

- Update: Visual Composer 5.4.7
- Update: Slider Revolution 5.4.7.1

Version 1.0

- Initial
5/5 - (1 bình chọn)