[Google Update] Thông tin nhanh về bản cập nhật nội dung hữu ích của Google
– Tên: Google helpful content update
– Ngày phát hành: Google công cố ngày 18/8 chính thức áp dụng ngày 25/8
– Phát hành: Sẽ mất khoảng hai tuần để phát hành hoàn toàn
– Mục tiêu: Nó xem xét nội dung được tạo ra để xếp hạng tốt trong tìm kiếm hơn là trợ giúp con người
– Nền tảng áp dụng: Điều này hiện chỉ ảnh hưởng đến Google Tìm kiếm (Google Search) , không ảnh hưởng đến Google Khám phá (Google Discover) hoặc các nền tảng khác của Google. Nhưng Google có thể mở rộng tính năng này sang Khám phá và hơn thế nữa trong tương lai.
– Hình phạt: Google không đề cập đến hình phạt nhưng bản cập nhật này có vẻ giống như một hình phạt dành cho các trang web sẽ bị phạt
– Toàn bộ trang web: Đây là một thuật toán trên toàn trang web, vì vậy toàn bộ trang web sẽ bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này
– Không phải là bản cập nhật cốt lõi: Nhiều người sẽ nói rằng đây là một bản cập nhật cốt lõi, nhưng thực tế không phải vậy.
– Ngôn ngữ tiếng Anh nhưng sẽ mở rộng: Tính năng này hiện chỉ xem xét nội dung bằng tiếng Anh trên toàn cầu nhưng có khả năng sẽ mở rộng sang các ngôn ngữ khác.
– Tác động: Google sẽ không cho biết tỷ lệ phần trăm truy vấn hoặc tìm kiếm bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này nhưng Google đã nói nó sẽ “có ý nghĩa”. Ngoài ra, Google cho biết điều này sẽ được quan tâm nhiều hơn đối với các tài liệu giáo dục trực tuyến, giải trí, mua sắm và nội dung liên quan đến công nghệ.
– Khôi phục: Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi điều này, thì bạn sẽ cần xem xét nội dung của mình và xem liệu bạn có thể làm tốt hơn với lời khuyên của Google bên dưới không
– Thời gian cập nhật lại: Google cập nhật điểm số liên tục tại đây nhưng có một khoảng thời gian chờ và thời gian xác nhận và có thể mất vài tháng để khôi phục từ bản cập nhật này.

Đánh giá post